Fylkesmannen advarer mot å overse den borterste døra

Fylkeskommunen kan ikke se bort fra en lovtolkning fra Utdanningsdirektoratet i sitt nye skoleskyss-reglement, mener Fylkesmannen.

Åpner for å vurdere tilsyn: Knut Olav Dypvik (t.v.) og Tore Haugnes hos Fylkesmannen i Trøndelag.  Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

Torsdag får fylkespolitikerne et forslag til nytt skyssreglement på sitt bord. Blant de omstridte punktene i dagens reglement, er hvilke inngangsdører fylkeskommunen skal måle fra, for å finne ut hvilke elever som bor langt nok unna skolen til å få gratis skyss.