Vil lage klimavennlig ku for framtida.

Skal avle fram ku som raper 20 prosent mindre

Fising og raping fra kyr står for halvparten av klimagassutslippene i landbruket. Nå skal det avles fram en mer klimavennlig NRF-ku.

Raper mye: Fis fra kyr har blitt identifisert som en av klimaverstingene, men faktisk er det rapen som er verst, opplyser prosjektleder Sverre Lang-Ree i Geno. Han skal avle fram en mer klimavennlig ku, som raper mindre.  Foto: Marius Langfjord

Kanskje må vi bytte navn til «Norsk grønt fe» hvis vi lykkes. Vi har satt oss et hårete mål om å kutte metan-utslippene fra kyr med 20 prosent.

Sverre Lang-Ree, prosjektleder
Nyheter

Forskere har kommet fram til at fordøyelsesegenskapene til kua går i arv. Det betyr at hvor mye gass ei ku produserer delvis er et resultat av genetiske forutsetninger.