420 millioner til nytt bo- og behandlingssenter

I dag, fredag 8. februar, underskrev Verdal kommune og Veidekke entreprenør AS formelt byggekontrakten for Verdal bo- og behandlingssenter. Senteret skal stå ferdig høsten 2021.

Like ved dagens Verdal bo og helsetun, skal det nå bygges et nytt bo og behandlingssenter.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Det er en betydelig utbygging Verdal kommune nå går i gang med. I økonomiplanen 2019-2022 er det satt av vel 420 millioner kroner til nytt bo- og behandlingssenter. Senteret blir lokalisert vis a vis Verdal videregående skole, en liten kilometer øst for sentrum.

– Flere lokale leverandører er med som underleverandører til Veidekke, deriblant verdalsfirmaet Grande Entreprenør AS (der Veidekke er hovedeier), samt Norconsult og Caverion – begge med avdelinger på Innherred, forteller rådmann Jostein Grimstad i Verdal kommune i en pressemelding.


Fikk flere svar om bo og behandlingssenteret i Verdal

Mandag fikk Arild Pedersen (Ap) svar på etterspurt informasjon om det nye helsehuset.

 

Verdal bo- og behandlingsenter skal minimum inneholde blant annet institusjonsplasser, dagtilbud og produksjonskjøkken. Fredagens kontraktsinngåelse blir samtidig startskuddet for den såkalte samspillfasen, der øvrig tjenesteinnhold, tekniske spesifikasjoner og utvikling av bygget blir endelig bestemt.


Det blir klart hvem som får bygge helsehuset i Verdal mandag

Mandag 28. januar blir det klart hvem som får anbudet på det planlagte bo- og omsorgssenteret i Verdal kommune.

 

Planlagt byggestart er 1. januar 2020, og går alt som planlagt skal en tre etasjer høy bygning med alle nødvendige aktivitets- og servicefunksjoner stå innflyttingsklart fredag 1. oktober 2021.


Diskusjon rundt helsehuset i Verdal

Helsehusanbud kommer trolig i november, om det ikke kommer politiske protester.