Hvert år gjennomfører Statens vegvesen etterkontroll av EU-kontrollerte biler. 537 kontroller i Midt-Norge i 2018 avslørte alvorlige feil på 71 kjøretøy.

Fant alvorlige feil på én av ti EU-godkjente biler

Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen slår alarm etter stikk-kontroller av nylig EU-godkjente kjøretøy.

Alvorlige feil og mangler: Alvorlig rustskade, lekkasje fra bremseslange og blankslitte dekk. Ingen av disse punktene ble anmerket under EU-kontrollen, men ble avdekket i en etterkontroll av tilsynsseksjonen i Statens vegvesen.  Foto: Statens vegvesen

Dette er ikke bra i det hele tatt. Her snakker vi om både alvorlig rustfeil og bremsefeil.

Odd Nasvik, leder i tilsynsseksjonen i Statens vegvesen.
Nyheter

– Dette er ikke bra i det hele tatt. Her snakker vi om både alvorlig rustfeil og bremsefeil, sier seksjonsleder Odd Nasvik i tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region midt.