Fem karosseriverksteder går sammen i ny kjede

Fem karosseriverksted fra Midtre Gauldal i sør til Steinkjer i nord går sammen i den nye kjeden Intakt Bilskade.

Bransjenestor i bilbransjen i Trøndelag, Sverre Fordal (i midten) skal være styreleder i den nye kjeden som skal ledes av Andrees van der Linden og Fredrik Karlsen.  Foto: Ole Martin Wold

Nyheter

De fem verkstedene er Tønne karosseri og Lakk i Verdal, Steinkjer Bilskadesenter, Stjørdal Bilskade, Prøven Kverneland i Trondheim og et nyopprettset verksted i Midtre Gauldal.

I starten vil den nye kjeden omfatte 70 medarbeidere med en omsetning som vil passere 150 millioner kroner i 2019.

Felles struktur

Andrees Van Der Linden fra Steinkjer blir en av tre i ledergruppen i det nye selskapet, mens Sverre Fordal ved Prøven Kverneland blir daglig leder.

- Vi har diskutert dette over tid og har samarbeidet både gjennom felles eierskap og samarbeid mellom selskapene. Nå mener vi tiden er moden for å ta dette videre og etablere en felles kjede hvor vi på en enda bedre måte får utnyttet den enorme kompetanse som vi har i selskapene.

- Det er laget en felles kjedemanual og en håndbok slik at alle selskapene driftes likt basert på den samme lest, sier Van der Linden i en pressemelding.

Årlig vekstmål

Fordal sier til Adresseavisen at målet er å utvide kjeden med et nytt verksted i året.

- Dette gjør vi for å få en felles struktur på en bransje som ingen egentlig har tatt tak i, sier Fordal.

De enkelte verksteder fortsetter som selvstendige selskap, men verkstedene vil få felles innkjøps- og bestillingssystemer og felles kontaktpunkt mot forsikringsselskapene.

Sterkere fellesskap

Det er ikke etablert noen karosserikjede på samme måte tidligere. Nå får verkstedene felles merkevare og ved oppstarten blir det full likhet i vare- og produktutvalg, felles profilering, markedsføring og kampanjer.

- Vi vil også få standardisering i rutiner og prosedyrer, samt felles IT-systemer. Det vil også være viktig at vi nå får felles og sentraliserte innkjøp og etter hvert andre elementer som gir stordriftsfordeler, sier Fredrik Karlsen, som legger til at man er bedre rustet ved å danne et sterkere fellesskap, og man blir en enda bedre samarbeidspartner med forsikringsselskapene.