OBS! Fyrlykter og sjømerker blir endret

Sjøfarende må gjøre seg kjent med at Kystverket legger om systemet for fyrlykter langs hele kysten.

Nye sektorer: Fra 2019 skal Kystverket legge om sektorene på cirka 1.900 fyrlykter, og en del sjømerker vil bli flyttet, fjernet eller modernisert for å gjøre merkingen mer intuitiv og oversiktlig.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Fra 2019 skal Kystverket legge om sektorene på cirka 1.900 fyrlykter, og en del sjømerker vil bli flyttet, fjernet eller modernisert for å gjøre merkingen mer intuitiv og oversiktlig.