10,5 millioner for Gullberget camping

Statens vegvesen betalte over ti millioner kroner for Gullberget Camping i Åsen. Her er en oversikt over eiendomsoverdragelsene i januar.
Nyheter

Gamle E6 60, Gullberget camping,  er overdratt for kr 10.500.000 fra Eli Reppen til Statens Vegvesen. Salget av campingplassen var den dyresete eiendomsomsetningen nord i Trøndelag i januar.

Med røtter til 1959

I følge avisa Innherred har campingplassen røtter tilbake til 1959, da Reppens foreldre etablerte bedriften like nord for Åsen sentrum.