Ikke fare for flere ras i Verdal etter det undersjøiske skredet

Det foreligger ikke fare for videre utglidninger etter det undersjøiske skredet ved Verdal havn, melder geoteknikerne.

Ingen fare: Det var her, ytterst ved utfyllingen av det nye kaianlegget, at det gikk et undersjøisk skred. Ingen mennesker eller utstyr kom til skade. Geoteknikere sier det ikke er fare for nye ras.   Foto: Trondheim Havn

Nyheter

I etterkant av det undersjøiske skredet utenfor kalkkaia på Verdal havn tirsdag kveld 8. januar, har Verdal kommune mottatt henvendelser fra innbyggere og næringsaktører som uttrykker utrygghet knyttet til risikoen for nye ras.