Mangelfull snørydding hindrer rullestolbruker i å komme seg hjemmefra.

Kari har fått nok av å sitte bom fast i snøen

Manglende snørydding hindrer MS-syke Kari Solli Martinsen (63) i å forlate leiligheten i Steinkjer sentrum.

Uframkommelig: Det som er greie forhold for fotgjengere blir fort uframkommelig for en rullestol Kari Solli Martinsen er her foran blokka der hun bor i Strandvegen. 

Nyheter

– I Norge er det ikke lov å holde folk fengslet uten dom, men sånn er det i praksis for oss som er rullestolbrukere. Jeg burde kanskje søke Nav om å få være funksjonshemmet bare om sommeren, sier Solli Martinsen som bor i leilighet i Strandvegen.