CP-rammet retter sterk kritikk mot Verdal kommune:

Torgrim føler seg utrygg i sitt eget hjem

CP-rammede Torgrim Ekren Skålsvik mener han ikke mottar forsvarlig helsehjelp av Verdal kommune. 29-åringen har levert 40 avvik de siste åtte månedene. Nå er saken meldt til Fylkesmannen.

Utrygg: Tor­grim Ekren Skåls­vik (29) etterlyser bedre tilrettelegging fra Verdal kommune. 

Nyheter

Torgrim Ekren Skålsvik ble påført cerebral parese etter feilbehandling like etter fødselen.