Fra høsten av må du til Trondheim for å hente nødpass

Politiet i Stjørdal utstedte 526 nødpass i 2018.

  Foto: Anders Nordmeland

Nyheter

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i fjor høst  å etablere totalt 77 pass- og ID-kontor i Norge. Dette betyr en reduksjon av antall kontor fra dagens 141 til 77.