Ungdommer helt ned i 15-års-alderen avtalte møter for å slåss

Politiet i Værnesregionen klarte å avverget to tilfeller av ungdomstrenden "beefing".

Seksjonsleder Arne Henrik Ulvin ved Værnes lensmannsdistrikt sier at fellesnevneren for ungdommene de har fanget opp er at de ikke har drevet med "vanlige" organiserte aktiviteter. 

Nyheter

Politiet går nå ut og advarer mot fenomenet, som har spredd seg ut til alle politidistrikt i landet.

Dette er en aktivitet som foregår i lukkede grupper på sosiale medier. Ungdom som enten kjenner hverandre fra før eller som er totalt fremmede for hverandre avtaler å møtes for å slåss. Andre møter opp for å se på.