Ungdommer helt ned i 15-års-alderen avtalte møter for å slåss

Politiet i Værnesregionen klarte å avverget to tilfeller av ungdomstrenden "beefing".

Seksjonsleder Arne Henrik Ulvin ved Værnes lensmannsdistrikt sier at fellesnevneren for ungdommene de har fanget opp er at de ikke har drevet med "vanlige" organiserte aktiviteter. 

Nyheter

Politiet går nå ut og advarer mot fenomenet, som har spredd seg ut til alle politidistrikt i landet.