Over 60 personer skal diskutere fastlegeordningen i Norge på Stiklestad tirsdag kveld:

– Fastlege må gå fra å være et kall til å bli en jobb

56 timers arbeidsuke frister ikke fremtidens leger, og nå står mange fastlegehjemler åpne. Det bekymrer stort.

Travelt: Fastlege og leder i Nord-Trøndelag legeforening, Dragan Zerajic er opprørt over stadig flere arbeidsoppgaver og mindre tid med pasientene.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyheter

Lange arbeidsdager og flere oppgaver - det er realiteten til dagens fastleger. En kartlegging gjort av Helsedirektoratet viser at 80 prosent av fastlegene jobber mer enn det arbeidsmiljøloven tillater.