Nær hvert femte gårdsbruk lagt ned de siste ti årene

Fra 2008 til 2018 er nesten hvert femte norske gårdsbruk – 18,9 prosent – blitt lagt ned, viser tall fra SSB.

Nedlagt: Hvert femte gårdsbruk ble nedlagt i perioden 2010 - 2018. Illustrasjonsfoto.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

I 2018 ble drøyt 700 nye gårdsbruk lagt ned, tilsvarende 1,8 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er noe lavere enn den årlige utviklingen i perioden fra 2008 til 2018, da det i flere år ble lagt ned rundt tusen gårdsbruk.

I samme periode har jordbruksareal i drift blitt redusert med 4 prosent, noe som kan tyde på at norsk jordbruk går i retning av færre og større bruk. Det registrerte jordbruksarealet i drift utgjorde 9,86 millioner dekar i 2018, omtrent på samme nivå som i 2017.