Steinkjer-politikerne kan hjelpe reiselivet med å skape flere verdier

Reiselivsansatte i Steinkjer bidrar med 11 millioner kroner i skatt til kommunen.

ut­vik­ling: Hvis Stein­kjer vil ha flere og bedre skoler, eld­re­om­sorg og barnehager, er det lurt å sat­se på næringer med man­ge ansatte, som rei­se­li­vet, mener NHO Rei­se­liv. Foto: Johan Arnt Nes­gård  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Med lokalpolitikernes hjelp kan reiselivet skape flere arbeidsplasser, som igjen gir kommunen økte skatteinntekter.

Vi skriver nå 2019, og er med det gått inn i nok et valgår i Norge. I et lokalvalg er nærheten til sakene stort og engasjementet betydelig, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Reiselivet er en næring som er svært avhengig av gode lokale rammebetingelser. Derfor vil vi si litt om hvordan lokalpolitikerne kan hjelpe reiselivet, og hva vi gir tilbake.

Reiseliv er definert som overnatting, servering, opplevelser, persontransport og formidling. Næringens samlede verdiskaping i Norge er på over 70 milliarder kroner, viser en rapport som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv. I Trøndelag har verdiskapingen i reiselivet vokst med 108 prosent fra 2004 til over 5,3 milliarder kroner i 2017.

I Steinkjer sysselsetter reiselivet 459 personer. Det er relevant for en kommune å vite hvor mange som jobber i en næring. Kommunene får nemlig ikke overskuddsskatten fra bedriftene – den går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra dem som jobber i bedriftene. De 459 sysselsatte i reiselivet i Steinkjer genererer litt over 11 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunekassa. Summen matcher nesten personskatteinntektene fra prosessindustrien i kommunen (kraftkrevende foredling av tre, metall, mineraler og ulike typer kjemisk industri).

Hvis Steinkjer vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, er det lurt å satse på næringer med mange ansatte, som reiselivet. Det er flere grep kommunen kan gjøre. Søknader og rapporteringer til det offentlige stjeler tid og ressurser som bedriftene heller kunne brukt på å forbedre kundeopplevelsen. Steinkjer kommune bør søke et aktivt samarbeid med staten for å sørge for at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang. Et annet forenklingsgrep vil være å gjennomføre forsøk hvor spisesteder og hoteller får lov til å si nei til kontanter.

Vi ønsker også at kommunale myndigheter legger vekt på veiledning fremfor kontroll og straff når de er på tilsynsbesøk i bedriftene. Arbeidsgiver og ansatte skal ikke føle seg kriminalisert i møte med tilsynsmyndigheter. Vi håper kommunene bidrar til at regjeringens planlagte tilsynsreform blir best mulig.

Hele Norges befolkning vil ha flere og trygge arbeidsplasser i sin kommune. Reiselivet sikrer arbeidsplasser, skatteinngang og bolyst over hele Norge. I kommunevalget gjelder det derfor å stemme på de partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter kan fortsette å vokse.

Skrevet av

Kristin Krohn Devold, Adm. direktør NHO Reiseliv

Henriette Kitel, Styreleder i NHO Reiseliv Midt-Norge