Vil utrede friidrettsanlegg ved skole i Verdal

Arild Pedersen (Ap) har levert interpellasjon til kommunestyret om friidrettsanlegg i tilknytning til skole. Verdal Idrettsråd foreslår uteområdet ved Ørmelen skole til et rekrutteringsanlegg for friidrett.

Skrinlagt: Det var lenge planer om et friidrettsanlegg ved grusbanen ved Verdal videregående skole. Dette området er nå tenkt til nytt helsebygg.  Foto: Johan Prestvik

Nyheter

Pedersen skriver i sin interpellasjon til ordføreren til kommunestyrets møte 25. februar at utbygging av ny friidrettsbane ved videregående ble utsatt, men at det kan være en mulighet å se på andre muligheter, for eksempel ved Ørmelen skole.