Stiklestad Nasjonale Kultursenter arrangerer kurs i skimaking.

Ski etter 1.300 år gammel oppskrift

I et treverksted i Vuku lages ski etter oppskrift fra jernalderen.

Gammel oppskrift: Kursleder Kjell Bengtsenm fra Fjellsenteret viser fram ski gjenskapt etter en 1.300 år gammel ski funnet i Reinheimen nasjonalpark. På bilde blir han flankert av formidler Øysten Viem (t.v.) og arkeolog Per Steinar Brevik, SNK og fra SNK som bruker øks som redskap under skimakingen. 

Nyheter

STIKLESTAD/VUKU: Det er Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) som denne uka arrangerer kurs i skimaking. Selve kurset blir holdt ved treverkstedet hos ASK Auskin Kreative Senter i Vuku. I forbindelse med kurset ble det også i serien «Gjenstandene forteller» gjennomført et arrangement på Stiklestad onsdag kveld, med fokus på skihistorie og skimaking.