Fire års fengsel for mishandling av ekskone og barn i over 25 år

Mann i 60-årene fikk dom på fire års fengsel for å ha mishandlet ekskone og barn i en periode på 25 år.

Dømt: Mannen er dømt for grov mishandling av sin ekskone og barn. Volden skal ha foregått siden 1994 og fram til 2017.   Foto: Monica Iren Solberg Susegg

Nyheter

Dommen ble avsagt i Inntrøndelag tingrett tirsdag.

Mannen møtte tidligere i år tiltalt for 25 års grov mishandling av sin ekskone og barn. Rettssaken varte i flere uker, og barna som vitnet i saken fortalte om flere grove episoder som skjedde i hjemmet på Innherred.

– Man kan bare tenke seg hvordan det har vært å leve i dette, med vold utav det blå. Barna har beskrevet han som ustabil, og har fortalt om vold én til to ganger i uka, sa aktor i saken, politiadvokat Anita Ravlo Sand, i sin prosedyre ved sakens slutt.

Kontaktforbud

Mannen er også ilagt kontaktforbud for ekskona og fire av barna i henholdsvis fire og fem år. I retten ble det tidligere vist til at hun og flere av barna fortsatt er svært redd mannen.

I dommen skriver retten at i deres syn «foreligger det en nærliggende og reell fare for at tiltalte vil forfølge eller på annet vis forsøke å krenke de fornærmedes fred dersom han ikke idømmes kontaktforbud.»


Mann i 60-årene forklarer seg om tiltalen for 25 år med grov mishandling:

Dette svarer han på tiltalepunktene

Mener at flere av episodene barna har forklart seg om er fantasier og plantede historier.

 

Flere av barna har forklart at det ukentlig skjedde vold og krangling, som gjorde at de største måtte skjerme de minste. Aktor Ravlo sand mente at dette har vært noe av det mest traumatiserende for barna.

Det skriver også retten i sin dom.

«Man har levd i en konstant frykt for ny vold fordi man aldri vet hva som kan skje, og er overdrevet oppmerksom og vaktsom på overgriperen. Retten finner det klart at dette var situasjonen for fornærmede og barna i hele den aktuelle tiltaleperioden.»

– Jeg anmeldte faren min fordi han er kriminell. Han har slått moren min hele livet mitt. Jeg har ønsket å anmelde min far siden jeg var liten

Fra vitneboksen forteller søsknene om et frykt-regime i et voldelig hjem på Innherred. Det som foregikk ble først avslørt da den ene datteren endelig våget å anmelde sin egen far.

 

Mannen må også betale oppreisningserstatning til kvinnen og barna. For kvinnen er erstatningen satt til 150.000, mens tre av barna får 130.000 kroner hver. To andre barn får 100.000 kroner i erstatning.  

Ville ha frifinnelse

Mannens forsvarer, Ingrid Lauvås, mente på sin side at mannen skulle frifinnes. Hun sa i sin prosedyre at mannen selv har erkjent at det har vært mye krangling, og tidvis at han har blitt nødt til å være fysisk. Mannen mener imidlertid at han har vært nødt til å være fysisk for å få kvinnen vekk fra seg.


Tiltalte: – Jeg er ikke hissig. Jeg er ikke sint. Det er et definisjonsspørsmål.

Tiltalte sier han ikke forstår noe av tiltalen mot ham. Samtidig erkjenner han at barna har sett krangler de ikke burde se.

 

Forsvareren sa også at det er feil at det har vært et fryktregime i hjemmet, og at det heller ikke har vært psykisk vold i hjemmet.

– Det er uomtvistet at dette har vært en konfliktfylt forhold, med mye krangling som også har ført til fysisk maktøvelse fra hans side, sa Lauvås.

Det er ikke kjent for Trønder-Avisa om dommen blir anket.


Barnevern og politi har fulgt med familien siden 90-tallet. Likevel klarte ingen å avsløre det politiet kaller et voldsregime gjennom 25 år.

Både barnevern og politi fulgte familien helt fra 1990-tallet. Likevel skal volden i hjemmet ha fått pågått gjennom 25 år.