Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag sliter økonomisk etter fusjonen.

Må kutte i lærerutdanningen

Ulønnsomme studier ryker, ansettelsesstopp og kutt i bemanningen. Det kan bli løsningen etter dramatisk budsjettsprekk for lærerutdanningen.

Pengeknipe: Dekan Egil Solli ved fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag sliter med økonomien, blant annet som følge av endringer i inntektsfordelingsmodellen ved Nord Universitet. Nå må han fram med sparekniven for å få økonomien i ballanse. Foto: Marius Langfjord 

Nyheter

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU) er i ferd med å gå med et underskudd på 37,2 millioner kroner i 2019, dersom det ikke gjøres en rekke tiltak. Nå skal utgiftene ved de ulike studiestedene i Levanger, Nesna og Bodø gås gjennom med lupe.