Advarer mot lakse-skatt

NHO-sjef Ole Erik Almlid frykter at økt skattebelastning på havbruksnæringen vil hemme næringens konkurransekraft internasjonalt.

Må fortsatt være lønnsomt: – Skatte- og avgiftssystemet som vedtas må være slik at det fortsatt skal være lønnsomt å drive havbruk i Norge. Vi må huske at havbrukene selv finansierer alle innsatsfaktorene, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Ifølge laksefakta.no produserer Norge 53 prosent av all atlantisk laks i verden. Chile er nest størst, med 25 prosent. Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO frykter at regjeringens utredning om å innføre grunnrentebeskatning på havbruk skal bli en ødeleggende belastning på vekstmulighetene i næringen.