Det går mot inntaksstopp ved medielinjene på Nord universitet i Steinkjer:

Full Nord-krangel om medielinjene i Steinkjer

Ansatte ved medielinjene i Steinkjer mener de har nok kompetanse til å opprettholde minst ett av studiene, men dekan Hanne Thommesen anbefaler likevel at de ikke tar opp en eneste student til neste år.

Avgjør saken: Rektor Hanne Solheim Hansen skal fatte endelig beslutning om medielinjene i Steinkjer skal ta opp studenter til neste år eller ikke. Hvorvidt linjen står til NOKUTs krav eller ikke dersom ansatte ved medieutdanningen får opprykk til førsteamanuensis kan avgjøre saken. – Jeg må se på dokumentasjon på nytt, og vil fatte en beslutning i løpet av den nærmeste uka, sier hun. 

Nyheter

Styret i Nord universitet ble orientert om saken av rektor under styremøtet onsdag formiddag. Dekanen ved fakultetet for samfunnsvitenskap ønsker å ikke ta opp nye studenter ved noen av de tre medielinjene i Steinkjer neste år, på grunn av mangel på formell kompetanse.