Formannskapet i Inderøy vil legge ned Utøy og Lyngstad skole:

– En hån mot elever og foreldre i Inderøy

Hvis det ikke skjer et politisk jordskjelv i løpet av den kommende uken vil Mosvik skole bestå, mens Utøy og Lyngstad legges ned.

Oppgitte FAU-ledere: Hilde Farbu og Ragnar Ørdal er FAU-ledere i henholdsvis Lyngstad krets og Utøy krets. Slik det nå ser ut vil barneskolene ved begge disse kretsene bli lagt ned. Delingen av kretsene følger nærskoleprinsippet.  Foto: Olav Lorentsen

Jeg synes prosessen har endt opp som en politisk komedie fra flere partier.

Hilde Farbu, FAU-leder Lyngstad skole
Nyheter

INDERØY: – Dette er en hån mot elever og foreldre – og en sakte død for Mosvik skole, sier Ragnar Ørdal som er leder i foreldreutvalget (FAU) ved Utøy skole.