Formannskapet i Inderøy vil legge ned Utøy og Lyngstad skole:

– En hån mot elever og foreldre i Inderøy

Hvis det ikke skjer et politisk jordskjelv i løpet av den kommende uken vil Mosvik skole bestå, mens Utøy og Lyngstad legges ned.

Oppgitte FAU-ledere: Hilde Farbu og Ragnar Ørdal er FAU-ledere i henholdsvis Lyngstad krets og Utøy krets. Slik det nå ser ut vil barneskolene ved begge disse kretsene bli lagt ned. Delingen av kretsene følger nærskoleprinsippet. 

Jeg synes prosessen har endt opp som en politisk komedie fra flere partier.

Hilde Farbu, FAU-leder Lyngstad skole
Nyheter

INDERØY: – Dette er en hån mot elever og foreldre – og en sakte død for Mosvik skole, sier Ragnar Ørdal som er leder i foreldreutvalget (FAU) ved Utøy skole.