Løpet virker ikke å være kjørt for Mosvik skole likevel

Kommunestyret virker å være delt omtrent på midten i hvordan en fremtidig skolestruktur skal se ut.

Stor interesse: Mange spente tilhørere under tirsdagen formannskap i Inderøy.  Foto: Olav Lorentsen

Nyheter

Hvordan en fremtidig skolestruktur i Inderøy kommune skal se ut i framtida går nå inn i sluttspurten. Saken ble behandlet i Hovedutvalg Folk tirsdag og er oppe til behandling i formannskapet onsdag, med et stort oppmøte av kommunens beboere. Alt tyder på at et alternativ hvor Mosvikskolen skal bestå vil få får politisk flertall når saken avgjøres i kommunestyret 22. mars.