Liten passasjervekst

Antall passasjerer som fløy over Trondheim lufthavn Værnes i februar måned, var 0,4 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Flere passasjerer: Ved utgangen av februar måned hadde 1,5 prosent flere passasjerer reist over Trondheim lufthavn Værnes sammenlignet med samme tidspunkt i 2018.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

Veksten for passasjerer ut og inn fra Værnes i februar var størst på innland med 0,6 prosent, mens utland fikk en økning i antall passasjerer på 0,2 prosent.