Nord universitet med dobling i antall avlagte doktorgrader

Nord universitet opplever en betydelig vekst i antall avlagte doktorgrader. En fersk oversikt viser at det var 30 avlagte doktorgrader ved Nord universitet i 2018.

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole.  Foto: Nord Universitet

Nyheter

Dette er en dobling fra året før, mens antallet i 2016 var åtte. På landsbasis er det kun universitetet OsloMet som øker mer, skriver Nord Universitet i en pressemelding.

Godt fornøyd

— Vi har hatt mer og mer fokus på å få stipendiatene gjennom på normert tid og lage prosjekter som det er mulig for kandidatene å komme seg gjennom. I tillegg har vi hatt et veilederutviklingsprogram, sier en strålende fornøyd prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole til Khrono.


Det går mot inntaksstopp ved medielinjene på Nord universitet i Steinkjer:

Full Nord-krangel om medielinjene i Steinkjer

Ansatte ved medielinjene i Steinkjer mener de har nok kompetanse til å opprettholde minst ett av studiene, men dekan Hanne Thommesen anbefaler likevel at de ikke tar opp en eneste student til neste år.

 

Kommentar: Paradoksene som skaper strid

Medieteknologistudiene i Steinkjer er med i Senter for fremragende utdanning. Likevel er fagkompetansen for lav.


Rekord i doktorgrader

De fleste universitetene og høgskolene i Norge opplever en økning, men ligger stort sett på samme nivå som i 2018.
Den største økningen finner vi ifølge Khrono blant de nyeste universitetene, som Nord, OsloMet og Universitetet i Agder.

Tallene viser for øvrig det i 2018 ble satt ny rekord i antall avlagte doktorgrader på landsbasis, med hele 1564.
Blant disse er det ifølge Khrono like mange kvinner som menn, mens rundt fire av ti er avlagt av utlendinger.
Det viser tallene fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).