Politiet slipper løs digitale sporhunder i kampen mot datakriminalitet

Politiets datakrimspesialist er ikke lenger en nerd som sitter i et hjørne. Nå skal alle etterforskere gjøre det spesialistene gjorde for 10 år siden.

Operativ analytiker: Jon Christian Johansen jobber som politibetjent i Geografisk driftsenhet nord (GDE nord). Han har spesialutdanning fra Politihøgskolen og er per nå én av åtte nye fagkontakter som er utpekt for digitalt politiarbeid. 

Nyheter

Jon Christian Johansen jobber som politibetjent og operativ analytiker i Geografisk driftsenhet nord (GDE nord).