36 elevbedrifter på Ungbiz ved Magneten:

200 unge gründere fikk vise seg fram

På dag to av den store fylkesmessen til Ungt Entreprenørskap på Magneten var det klart for Unbiz.
Nyheter

LEVANGER: Mens onsdagen var satt av til ungdomsbedrifter fra den videregående skolen i hele Trøndelag var torsdagen viet elevbedrifter fra grunnskolen på Innherred.