Høyre sier nei til ny lakseskatt

Regjeringen utreder en ny skatt for havbruksnæringen. Men flertallet i Høyres landsmøte vil ikke ha den.

Elin Agdestein fra Steinkjer har ledet komiteen som kom med forslaget om å skrote grunnrenteskatten innen havbruk. – Det er et spørsmål om forutsigbarhet for næringen og det totale skattenivået. Vi må ikke øke konkurranseulempene i distriktene. Næringen møter stadig større konkurranse, også fra andre land, sier hun.   Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

Statsminister Erna Solberg (H) ville helst vente med skattespørsmålet til en utredning, som skal leveres i november i år, er ferdig.

Men et stort flertall i Høyres landsmøte har bestemt seg.

– Jeg mener vi kan være prinsipielle. At vi ikke innfører flere skatter i Høyre, sier Anders Kiær fra Grong fra talerstolen under debatten.

Trøndelag Høyre har i forkant pekt på lakseskatten som den viktigste saken i landsmøtet, og jublet etter vedtaket.

– Vi har jobbet hardt for å få til dette, sier Høyres gruppeleder i fylkestinget i Trøndelag, Pål Sæther Eiden.

– Det ville blitt feil å tro at vi skal utvikle Trøndelags viktigste næringer ved å pålegge mer skatt. En slik særskatt er ikke i tråd med det Høyre bør stå for, sier han.

– Jippi! Det er svært viktig at Høyre nå har sagt nei til innføring av grunnrenteskatten. Dette betyr mye for lokal verdiskapning og arbeidsplasser i Trøndelag, sier Henrik Kierulf i Trøndelag Høyre.

Elin Agdestein fra Steinkjer har ledet komiteen som kom med forslaget som ble vedtatt.

– Det er kun distriktene som taper på en slik grunnrenteskatt. Det er ikke bedriftene på Aker brygge som taper på det. Med mindre man skattlegger utsikten deres, da, sier Agdestein, med glimt i øyet.

Hun er redd for at skatten kan true lokalt eierskap i oppdrettsnæringen. Onsdag sa hun til Trønder-Avisa at hun mener innføring av den nye skatten vil være «ødeleggende for Høyres troverdighet».

Laks på scenen

I likhet med Trøndelag, kom også Vestfold og Telemark Høyre til landsmøtet med et årsmøtevedtak om at de ikke ønsker skatten.

Fylkesleder i Vestland Høyre, Tom Georg Indrevik, inntok talerstolen i landsmøtet sammen med en person utkledd som en laks.

– Hele Kyst-Høyre: Vi trenger ingen ny beskatning. Kyst-Norge er avhengig av denne næringen. Da er det ganske utfordrende når Norges ledende næringslivsparti prøver å finne en ny måte å forhindre utvikling og vekst i denne næringen, sier Indrevik, leder i Vestland Høyre fra talerstolen i landsmøtet.

Tom Georg Indrevik, leder i Vestland Høyre.   Foto: Margrete Konstad

Lakseskattmotstandere vant fram i Venstre

Oppdrett- og fiskerinæringen vant en første seier da Venstres landsmøte behandlet forslaget om en ny skatt på havbruksnæringen.


Noen ville vente

I forkant av avstemningen om den såkalte lakseskatten, var flere fylkeslag usikre på hva de skulle gå for.

– Vi har diskutert det i delegasjonen, og det ser ut til å være litt uenighet, sier Heidi Nordby Lunde, leder av Oslo Høyre i en SMS fredag ettermiddag, og viser til at hun gjerne vil vente til regjeringens utredning er ferdig.

Komiteen bak én av tre storresolusjoner til behandling i landsmøtet, foreslo å vedta å «Ikke innføre grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri». Dette ble også vedtatt.

Lederen av Høyres største fylkeslag, Viken Høyre, anbefalte fylkeslaget sitt å støtte skrotingen av skatten.

– Kyst-Norge er avhengig av denne næringen. Skatten vil føre til redusert konkurranseevne og mindre innovasjon. Resultatet er tap av inntekter som kan gi redusert investering, sier fylkesleder i Viken, Kristin Ørmen Johnsen.


Representant fra «Bunads-Høyre» advarer sine egne.

– Kjemp for distriktene!

Høyre-politiker Anders Kiær advarer sine egne mot å la Høyres distriktspolitikk drukne i regjeringsprosjektet.


7 milliarder kroner

Dersom oppdrettsselskaper betaler en særskatt tilsvarende det vannkraftverk gjør, kan det gi staten opp mot 7 milliarder kroner mer å rutte med i året, meldte NTB fredag, og viste til en beregning fra en professor ved Oslo Met.

Men flere har stilt spørsmål ved om det finnes noen grunnrente å beskatte i oppdrettsnæringen. Blant andre Hanne Velure i Innlandet Høyre, som tok dissens i skattespørsmålet i komiteen som la det fram.

– Regjeringen har nedsatt et utvalg. Jeg synes vi skal vente på det. Da kan det godt hende vi sier nei til grunnrenteskatt. Men skal vi ha grønn omstilling, må vi også ha skatteomstilling, sier Velure fra talerstolen.

Mandatet til utvalget som utreder den nye skatten, er blant annet dette:

«Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten, også for eksisterende tillatelser. Samtidig bør skattesystemet utformes slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer».


Advarer mot lakse-skatt

NHO-sjef Ole Erik Almlid frykter at økt skattebelastning på havbruksnæringen vil hemme næringens konkurransekraft internasjonalt.