Miljødirektoratet åpner for mer bruk av helikopter i utmarka.

Nei til ATV, ja til helikopter

Miljødirektoratet opprettholder fylkesmannens vedtak om å nekte tre grunneiere i Lierne å bruke ATV på barmark. Men helikopterfrakt inn til utleiehytter er greit.

NEI: Miljødirektoratet sier nei til at Tove Heggdal Ingulfsvann og Tom Johnny Ingulfsvann kan bruke ATV til å frakte proviant og utstyr inn til de to utleiehyttene sine.  Foto: Erlend Malmo

Nyheter

LIERNE: I fjor høst opphevet fylkesmannen i Trøndelag tillatelsene grunneierne Ragnar Lyng, Tove og Tom Johnny Ingulfsvann og Jon Sigvart Kveli hadde fått av kommunen for å bruke ATV-er til transport av utstyr og proviant til utleiehyttene de har liggende sju-åtte kilometer fra veg.