Avtale om salg av Trønder-Avisa

Det er oppnådd enighet om at Polaris Media overtar aksjeflertallet i Trønder-Avisa. Det framgår av en børsmelding som ble offentliggjort mandag ettermiddag.

Enighet: Trønder-Avisas eiere har blitt enige om at Polaris Media skal bli majoritetseier i Trønder-Avisa AS.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Bjørn Skjelstad, styreleder i Trønder-Avisa.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

Ifølge meldingen er det inngått intensjonsavtale om at Polaris Media ASA blir hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS (Trønder-Avisa konsern) ved at LL Inntrøndelagen selger seg ut av selskapet, mens den andre lokale eieren AS Nord-Trøndelag fortsetter som eier med 44% eierandel, etter et nedsalg på 7.9%.

Profesjonelt eierskap

Ifølge meldingen har de to lokale eierselskapene valgt å selge seg henholdsvis helt ut og ned for at Trønder-Avisa konsern skal få et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig. Polaris Media eier i dag 10,1 % av aksjene i selskapet, etter at konsernet kjøpte seg inn i Trønder-Avisa i 2010. Etter avtalen vil Polaris få en eierpost på 56 %. Vederlaget for 45,9% av aksjene er avtalt til 23,9 millioner. Trønder-Avisa konsern vil inngå som et datterselskap til Polaris Media Midt-Norge AS.

– Vi har sett at omstillingen i mediebransjen er krevende og de to lokale eierne henvendte seg høsten 2017 til Polaris Media med spørsmål om et større eierskap i konsernet, fordi vi så at dagens eierskap kunne være et hinder for en videre utvikling av konsernet, sier styreleder i Trønder-Avisa Bjørn R. Skjelstad, som representerer AS Nord-Trøndelag. Samtidig har vi stor tro på framtiden til de regionale og lokale mediehusene med Trønder-Avisa og Namdalsavisa i spissen, og AS Nord-Trøndelag vil fortsatt eie 44% av aksjene i Trønder-Avisa-konsernet.

AS Nord-Trøndelag har stor tro på denne løsningen der vi får inn en ny profesjonell eier med sterk regional forankring og med en desentralisert struktur, sier styreleder Bjørn R. Skjelstad.

– Når vi selger oss ut av selskapet er det fordi vi vil at Trønder-Avisa skal utvikle seg videre, få et sterkere eierskap og skal kunne befeste sin posisjon som et viktig regionalt mediehuskonsern, sier Torgeir Anda, styreleder i LL Inntrøndelagen og nestleder i styret i Trønder-Avisa.

Lokale eiere utfordrende

– Vi har tro på Trønder-Avisa og Namdalsavisa som viktige regionale mediehus, og vi tror det er mulig å utvikle Trønder-Avisa konsern med ny digital vekst. Samtidig ser vi de utfordringer som mediebransjen er midt oppe i og de utfordringer dette gir når man er et mindre mediehuskonsern med lokale eiere, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

– Ved å få inn en industriell aktør innenfor bransjen har vi stor tro på at både Trønder-Avisa og Namdalsavisa kan utvikles til å få en enda sterkere posisjon. I det nye Trøndelag er det viktig at det finnes stemmer utenfor Trondheim som kan målbære nord-delen av Trøndelag sine synspunkt og interesser, sier styreleder i LL Inntrøndelagen Torgeir Anda.

Glad for avklaring

Trønder-Avisas sjefredaktør John Arne Moen sier at han og ledelsen i konsernet er tilfreds med at det ser ut til at langvarig uro rundt eierskapet i selskapet kan være over.

– Over tid er det vanskelig å drive strategisk planlegging når det er løpende usikkerhet om eierstrukturen. Nå blir det opp til de styrende organer i de to gamle eierselskapene å ta stilling til om avtalen blir godkjent eller ikke, sier han, og legger til at Trønder-Avisa og Polaris har utviklet et tett og nært samarbeid gjennom mange år.

– Vi kjenner hverandre godt. Polaris er et tvers gjennom profesjonelt mediekonsern med aktivitet fra Sunnmøre og Gudbrandsdalen i sør til Finnmark i nord. Sett fra de ansattes side vil det neppe bli oppfattet dramatisk dersom de gamle eierselskapene stiller seg bak aksjeoverdragelsen som styrene nå har samlet seg om, avslutter han.

Flere selskaper

Avtalen som er inngått mellom partene må godkjennes i ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene og konsernstyret i Polaris Media, og deretter godkjennes av Konkurransetilsynet.

Trønder-Avisa konsern eier mediehusene Trønder-Avisa og Namdalsavisa, de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen og distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon. Man har også betydelige eierandeler i Levanger-Avisa, som er et av eierselskapene av mediehuset Innherred, og selskapet Trønder-TV, som holder til på Levanger. I 2018 omsatte konsernet for 193 mill. og hadde et justert driftsresultat før avskrivninger på 6,8 mill.