Når geografi trumfer alt

Kommentator Johan Prestvik mener strukturdebatten i Inderøy kan være et bilde på hva vi har i vente på fylkesnivå.

Alle kan bli nedlagt: Rådmannen har innstilt på at både Mosvik, Utøy og Lyngstad skole legges ned. Flertallet i formannskapet vil at Mosvik skal bestå og at elevene i Utøy og på Lyngstad skal flyttes til Akset på Straumen. 

Nyheter

Debatten om skolestrukturen i Inderøy er i ferd med å hardne til. Fredag skal kommunestyret gjøre sitt endelige vedtak, etter at diskusjonene har ulmet i grendene i flere år. Den politiske bestillingen til administrasjonen har vært klar: Rådmannen er bedt om å komme opp med forslag til ny skolestruktur, med sikte på økonomiske gevinster innenfor oppvekstsektoren. Hvilken grend får beholde sin skole? Hvem må belage seg på en ny hverdag? Blir elevene i grenda delt mellom to skoler?