Nå blir det nasjonal gåsekonferanse for første gang

For første gang inviteres forvaltning, forskning, interesseorganisasjoner og grunneiere til en nasjonal gåsekonferanse for gjensidig utveksling av kunnskap innenfor gåseforvaltning i Europa og i Norge.

Gåsearter i vekst: Bakgrunnen for konferansen er at flere av Europas gåsearter er i vekst. Dette har blant annet ført til økte beiteskader i landbruket og utfordringer for bynære friluftsområder, heter det fra arrangørene  

Nyheter

Konferansen holdes på Skogn Folkehøgskole tirsdag 14. og onsdag 15. mai. Det er utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Norges bondelag, Fylkesmannen i Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskeforbund, og NINA som står bak konferansen.