Redd for voldelig ekstremisme som følge av IS-sakene i kommunen

Kommunens team følger med for å hindre oppblomstring av voldelig ekstremisme.

Kriminalitetsforebyggende koordinator Anette Tiller Skjervø sier at de har tilbudt familiene hjelp, og at de vil bistå Syria-farerne som vender tilbake til kommunen dersom de ønsker det.  

Nyheter

Både familiene og Syria-farerne har tilbud om oppfølging fra kommunene, sier Anette Tiller Skjervø, kriminalitetsforebyggende koordinator i Levanger kommune.