Tine Verdal får beholde gräddostproduksjon i minst fem år til

- Nå slipper vi å bekymre oss for arbeidsplassene, sier meierisjef Kjell Tronhus.

Meierisjef Kjell Tronhus ved Tine Verdal. Fotografert foran møterom Gräddost. Tine Meierier.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Tirsdag ble styret i TINE blitt orientert om en tilleggsutredning for strukuren med å produsere hvitost i Tine-konsernet.

Tilleggsutredningen konkluderer at Gräddosten fortsatt skal produseres på Verdal og Edamer og Kvitlin i Ørsta. Det er ikke aktuelt med noen flytting med en så kort tidshorisont som fem år.

- Selv om det ikke foreligger noe endelig styrevedtak, har vi godt tro på at styret vil falle ned på at gräddost-produksjonen fortsatt vil foregå i Verdal. For oss er det en gladmelding. Nå slipper vi å bekymre oss for arbeidsplassene, sier meierisjef Kjell Tronhus i Verdal.


Gräddost-produksjonen ved Tines anlegg i Verdal er i spill.

12 ansatte kan miste jobben

Nedgangen i salget av meieriprodukter gjør at Tine må ta grep.

 

Mer klart for Elnesvågen

I pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag går det fram at tilleggsutredning for struktur hvitost viser at TINE Meieriet Elnesvågen vil være i stand til å produsere både 10 kg blokkost og 10 kg skorpeost i minst fem år ved en enklere ombygging av meieriet.

Styret ba om at administrasjonen ser på et nytt alternativ for ombygging av Elnesvågen med et kortere tidsperspektiv, der en vurderer størst mulig utnyttelse av dagens utstyr.

Det vil også gi større fleksibilitet under oppstart i Irland og vil medføre en mindre krevende ombyggingsperiode for Elnesvågen dersom dette alternativet velges.

Tilleggsrapporten viser at med en total investering på ca. 120 millioner kroner vil TM Elnesvågen være i stand til å produsere både 10 kg blokkost og 10 kg skorpeost i minst fem år. Det legges til grunn omtrent samme volum som i dag, ca. 6.000 tonn. Det vil gi en god utnyttelse av melka i området.

Ikke sammenlignbare

Forutsetningene for hovedrapport og tilleggsrapport er ikke like. Hovedrapporten er en strukturrapport der ulike alternativer måles opp mot hverandre. Tilleggsrapporten har som hovedmål å finne løsning og investeringsbehov på en enklere ombygging av TM Elnesvågen. Det er derfor grunn til å understreke at hovedrapporten og tilleggsrapporten ikke kan sammenlignes økonomisk. Tilleggsrapporten bygger likevel på hovedrapportens funn.

Gräddost fortsatt på Verdal og Kvitlin og Edamer fortsatt i Ørsta.

Endelig beslutning i juni

I tilleggsutredningen er avvikling av Voss vurdert og beregningene viser at TINE kan redusere de årlige kostnadene med ca. 13 millioner kroner ved å avvikle TM Voss.

I tillegg kommer en positiv effekt på ca. seks millioner kroner ved bedre utnyttelse av mysa. Eventuell beslutning om nedlegging av TM Voss vil skje i juni. En detaljert tidsplan for eventuell avvikling vil bli utarbeidet senere.

Styret vedtok i dag å sende hovedrapporten og tilleggsrapporten ut på høring.  Det legges opp til at styret tar en endelig beslutning i juni.