Kraftig reaksjon mot forslag om pelsdyrforbud

Landbruksdepartementet la onsdag fram forslag til ny lov om forbud mot hold av pelsdyr. Norges Pelsdyralslag er rystet over lovforslaget.
Nyheter

Regjeringen legger opp til en bedre kompensasjonsordning for pelsdyroppdrettere som må avvikle driften enn det som ble foreslått i høringen. Kompensasjonen skal ta individuelle hensyn, skriver departementet i en pressemelding.

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om forbud mot hold av pelsdyr, men med en avviklingsperiode som innebærer at produsenter som holdt pelsdyr 15. januar i fjor kan fortsette med dette fram til 1. februar 2025.

Det er foreslått at loven gir hjemmel til å fastsette forskrift om kompensasjon for tap av retten til å holde pelsdyr og om tilskudd til omstilling.

Også omstillingspakken er forbedret på bakgrunn av høringsinnspill. Mandatet er utvidet, slik at midlene også kan brukes til omstilling til virksomhet utenfor landbruket. Videre er den økonomiske rammen for midlene økt fra 50 til 100 millioner kroner.

Norges Pelsdyralslag mener regjeringen legger fram et like dårlig lovforslag som før.

– Regjeringen har brukt all denne tiden på å konstruere begrunnelser, fremfor å utrede og få fakta på bordet. Dette er rystende, og jeg nekter å tro at KrF står for dette, sier lagets styreleder Bertran Trane Skadsem.