Vil utbedre nødnett-problemer

Problemene med dårlig dekning i nødnettet inne på brannstasjonene i Namsos, Inderøy og Osen blir løst etter sommeren.

– Nødnett er, og skal være, et robust system, sier avdelingsdirektør Sigurd Heier i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.   Foto: Ned Alley

Nyheter

– Innendørsanleggene er i bestilling og det er planlagt installasjon i august/september 2019, sier avdelingsdirektør Sigurd Heier i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.