Nav opplever at stadig flere innbyggere har økonomiske utfordringer – vil hjelpe tidligere.

Drop in gjeldsrådgiving

Fra 3. mai tilbyr Nav Inn-Trøndelag «Drop in Privatøkonomi» til innbyggere i Verran, Steinkjer, Snåsa og Inderøy. Håpet er å kunne hjelpe flere tidligere.

DROP IN: Gjeldsrådgivere Tone Lønnum og Stian Aakre, og fungerende leder for Nav Inn-Trøndelag, Hilde Jensen inviterer innbyggerne i Snåsa, Steinkjer, Verran og Inderøy til drop in gjeldsrådgiving.  Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

STEINKJER: Nav uttrykker bekymring for at flere av innbyggerne har økonomiske utfordringer som kunne ha vært løst på et tidligere tidspunkt.