Marit Haugen blir styreleder i TINE

Melkebonden Marit Haugen fra Beitstad har blitt valgt til styreleder i TINE, hun har bred organisasjonserfaring fra landbruket.

STYRELEDER: Marit Haugen, melkebonde bra Beitstad er valgt til historiens første kvinnelige styreleder for TINE. Hun er opptatt av å lykkes i markedet, bærekraftig drift og dyrevelferd.  

Nyheter

STEINKJER: Marit Haugen overtar som styreleder etter Trond Reierstad som har styrt TINE gjennom store endringer de siste ni årene. Hun skriver historie ved å være TINEs første kvinnelige styreleder.