Salget av Trønder-Avisa kan ende i retten

Torsdag kveld vedtok det ene eierselskapet i Trønder-Avisa å selge sine aksjer til Polaris Media – dersom de har tolket sine egne vedtekter riktig.

Uenighet: I det ene eierselskapet er det etter generalforsamlingen uenighet om salg av Trønder-Avisa.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

– Som avtroppende styreleder er jeg fornøyd med resultatet av gårsdagens generalforsamling, og at salgsprosessen går videre, sier Torgeir Anda, som inntil torsdag kveld var styreleder i LL Inntrøndelagen og nestleder i styret i Trønder-Avisa AS.

Intensjonsavtale

LL Inntrøndelagen er en av tre eiere av konsernet Trønder-Avisa AS. De to andre eierne er AS Nord-Trøndelag og Polaris Media ASA.

Mellom de tre eierselskapene er det for tredje gang inngått en intensjonsavtale om å selge deler av Trønder-Avisa AS til Polaris Media ASA. Ifølge intensjonsavtalen skal Polaris Media ASA eie 56 prosent av selskapet, AS Nord-Trøndelag skal eie 44 prosent, mens LL Inntrøndelagen skal selge seg helt ut. Avtalen er avhengig av godkjenning i generalforsamlingene i AS Nord-Trøndelag og LL Inntrøndelagen, samt at Konkurransetilsynet godkjenner oppkjøpet.


Avtale om salg av Trønder-Avisa

Det er oppnådd enighet om at Polaris Media overtar aksjeflertallet i Trønder-Avisa. Det framgår av en børsmelding som ble offentliggjort mandag ettermiddag.Polaris Media ASA kjøper seg kraftig opp i Trønder-Avisa

Fredag ettermiddag ble det klart at mediekonsernet Polaris Media ASA kjøper 46 prosent av aksjene i Trønder-Avisa AS.

Polaris foreslår en rettet emisjon for å ta kontrollen over Trønder-Avisa

Polaris Media ASA deltar i mulig rettet emisjon i Trønder-Avisa AS.

Sier nei til rettet emisjon i Trønder-Avisa

Eierselskapet LL Inntrøndelagen sier nei til at Polaris Media skal få øke sin eierandel fra 10,09 til 51 prosent av aksjene i Trønder-Avisa.


Krangler om flertall

Torsdag kveld avholdt LL Inntrøndelagen generalforsamling. På møtet stemte flertallet (58,3 prosent av kapitalstemmene og 65,3 prosent av meldemsstemmene) for å selge aksjene i Trønder-Avisa til Polaris Media, men det er uenighet mellom noen av aksjonærene om hvor stort flertall som kreves for at vedtaket skal være gyldig.

Styret i LL Inntrøndelagen mener det holder med simpelt flertall, altså over 50 prosent av stemmene. På den andre siden er det et mindretall som mener det må være to tredels flertall for å kunne selge.

– Jeg tok de nødvendige protokolltilførsler under generalforsamlingen slik at det skal være mulig å forfølge vedtaket rettslig, forteller Hans Martin Storø, aksjonær i LL Inntrøndelagen.

I klartekst betyr det at det i vedtaket står at salg av aksjer er vedtatt under forutsetning av at simpelt flertall er nok i henhold til selskapets vedtekter.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å gå til retten, men det kan være aksjonærer som under generalforsamlingen kun var representert med fullmakter som vil gjøre det, legger han til.

Vil ha flere bud

I stedet for å selge til Polaris Media ASA, mener Storø at det burde ha vært forhandlinger med flere aktører.

– Jeg mener flere aktører burde ha vært kontaktet. Jeg er redd for at salget til Polaris Media kan bli stoppet av Konkurransetilsynet, og at vi blir tvunget til å selge til en annen aktør. Hvis vi får nei fra Konkurransetilsynet først, vil betalingsviljen til andre aktører være veldig mye dårligere hvis Polaris er ute av dansen, sier Storø.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media ASA har fredag ikke vært tilgjengelig for å kommentere saken.