Gisle Almlid-Larsen blir rektorsjef i Nye Steinkjer

1. mai går Almlid-Larsen inn i den nyopprettede stillingen som sektorleder skole. Da får han personalansvar for samtlige 14 rektorer i Steinkjer og Verran samt Voksenopplæringen.

Sektorleder: Gisle Almlid-Larsen går inn i ny stilling som sektorleder skole i Nye Steinkjer. Han får personalansvaret for 14 rektorer i Steinkjer og Verran, samt Voksenopplæringen.   Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Gisle Almlid-Larsen er i dag rektor for Malm skole, Folla Skole og driftsleder for Malmen barnehage. Som sektorleder skal Almlid-Larsen ha personalansvar for rektorene ved alle 14 skoler og Voksenopplæringen i Nye Steinkjer. I tillegg vil han ha overordnet økonomi- og fagansvar for skolesektoren.