Toget kolliderte med isbilen i Levanger

To personer er kjørt til sykehus etter at bilen de kjørte krasjet med toget.

Usikret overgang: Varebilen ble påkjørt av toget på en usikret planovergang ved Ronglan i Levanger.   Foto: Viggo Jakobsen/ViraMedia

Ingen passasjerer skadd: 38 personer i toget ble sjekket av helse. Det er ikke meldt om noen personskader.  Foto: Viggo Jakobsen/ViraMedia

Nyheter

Politiet meldte like før klokken halv fire onsdag om at et tog hadde kjørt på en varebil på en usikret planovergang. Ulykken skjedde i Ronglan i Levanger.

– Hendelsen skjedde 3-400 meter nord for Roglan stasjon, på en usikret planovergang. På stedet er det ett bolighus på østsiden av jernbanen og to hus på vestsiden. Isbilen ble påkjørt av Trønderbanen og det er store skader på bilen, opplyser innsatsleder på stedet, Rune Reinsborg.

Isbilen ble påkjørt av toget: Fronten på isbilen ble revet bort da Trønderbanen kjørte i fronten på bilen på en usikret jernbaneovergang i Ronglan.  Foto: Viggo Jakobsen/ViraMedia

Reinsborg forteller at det er en isbil som har kjørt rundt og solgt is.

– Vi antar at isbilen skulle inn til boligene på vestsiden da bilen havnet ut i jernbanesporet og det ble et sammenstøt med sørgående tog. Skader på stedet tyder på at fører av isbilen ikke har vært aktsom nok, sier Reinsholm.


– Så bildeler som fløy forbi

Svein Kvarving satt på toget som kolliderte med isbilen i Levanger.

 

To personer kjørt til sykehus

Det var to personer i bilen. Begge er kjørt til sykehus og er bevisste, melder helsepersonell på stedet.

På spørsmål om sjåføren kan ha blitt blendet av solen, sier Reinsholm at det ikke er mulig å si noe om årsaken, men at føreren har hatt marginene på sin side.

– Motoren er revet av bilen, men det ser ut som har gått bra med de involverte.


Forsinkelser i togtrafikken etter krasj i Levanger

NSB har satt opp alternativ trafikk forbi ulykkesstedet i Levanger.

 

Ingen togpassasjerer er skadd

Ulykken har skjedd ved Ronglan planovergang.

– 38 personer i toget er sjekket ut av helsepersonell og det er ingen personskader, sier Reinsborg.

Poltiiet har et samarbeid med jernbanen, og det er ordnet med alternativ transport til passasjerene. Reinsborg er ikke kjent med at hendelsen vil få store forsinkelser for togtrafikken.

– Vi jobber med årsaksetterforskning på stedet og avhør av vitner. Planovergangen vil bli åpnet etter hvert. Det er ingenting som tyder på at det vil bli forsinkelser i togtrafikken når det gjelder skader på jernbanesporet, sier Reinsborg.