Private eiere i Trøndelag får 3,7 millioner til vern av kulturminner – se hele lista

Kulturminnefondet med årets første tildeling til private eiere av verneverdige kulturminner. Eiere i Trøndelag får 3,7 millioner kroner.

Får støtte: Byantikvaren i Røros kommune vurderer eldre vinduer og dører til å være blant de mest truede bygningsdelene på verneverdige bygninger. Flere prosjekt på Røros har så langt i år fått støtte til dette, som dette bolighuset rett ved kjøpesenteret Domus på Røros.  Foto: Kulturminnefondet

Nyheter

28 eiere i Trøndelag kan glede seg over til sammen like over 3,7 millioner kroner i støtte til bevaring av sine kulturminner.

Det skriver Kulturminnefondet i en pressemelding tirsdag.

Gått bort fra årlig søknadsfrist

Kulturminnefondet har gått bort fra én årlig søknadsfrist, og deler nå ut støtte til kulturminner over hele landet fortløpende gjennom 2019.

I første kvartal er det behandlet 488 søknader, som til sammen søkte om nesten 220 millioner kroner. 283 prosjekter har fått støtte, med en samlet sum på nesten 58 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

– De seneste årene har tilskuddene som Kulturminnefondet gir til eiere av verneverdige kulturminner blitt doblet. Kulturminnefondet sikrer viktige kulturminner over hele landet på en effektiv og målrettet måte. Det å ta vare på kulturarven er bra for miljøet, det gir kunnskap om historien vår, og det skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Kulturminnefondet opplyser at de har fått gode tilbakemeldinger på løpende behandling av søknadene:

– Innføring av løpende saksbehandling har skjedd etter forslag fra eierne, og jeg er veldig fornøyd med at det nå fører til enklere søknadsbehandling og raskere saksbehandlingstid, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Hele lista

Her er listen over de som har fått støtte i Trøndelag:

(Prosjekt, søker, kommune, tilskudd)

 • Båtbygging av tradisjonell bindalsfæring, Fornes Færingssenter, Høylandet, 40.000
 • Seterstue i Rømmervasseteren, Hilde Kveli, Lierne, 100.000
 • Skytterhuset, Hølonda Skytterlag, Hølonda Skytterlag, Melhus, 160.000
 • Stabbur på Brubakken, Arnt Jomar Kroken, Midtre Gauldal, 270.000
 • Kvernhus på Kot nordre, Stig M. Vinsnesbakk, Midtre Gauldal, 150.000
 • Gammelstua på Plassen, Dina Lie, Midtre Gauldal, 126.000
 • Stølstrøavegen 55, Torunn Askim, Oppdal, 90.000
 • Tørkebu, Erling T. Eggen, Orkdal, 52.000
 • Handelsmannsboligen på Sannan, Jørgen Sannan, Rissa, 210.000
 • Skreddervold seterhus, Ole Aalen, Røros, 60.000
 • Svenskveien 54 - vinduer, Lilla Engdal, Røros, 48.000
 • Vinduer og dør 2. og 3.etg - Peder Hiortgata 9, Unni Buvarp, Røros, 91.000
 • Gammelgården Rya, Bror Johansen, Røros, 170.000
 • Smedveta 5, vinduer, Vidar Lohn, Røros, 117.000
 • Tømmerstue Øra 15, Jovo Delic, Røros, 146.000
 • Kjerkgata 44 Volqurtsgården - dører og rekkverk, Rolf Ericson, Røros, 61.000
 • Skifertak Clausvold søndre, Liv Grådal, Røros, 163.000
 • Jo-Moa vollen Småstran, Anders Ose, Røros, 179.000
 • Roltdalen - Gamelvollen, Grim Rønsberg, Selbu, 100.000
 • By Gård - tegelsteinpipe, Jorulf Oddvar Rolfseng, Stjørdal, 50.000
 • Nordre gate 2, vinduer, Nordre gate 2 AS, Trondheim, 773.000
 • Kongens gt 64 A, Sameiet Kongens gt 64 A, Trondheim, 50.000
 • Øvre Alle 8 - yttervegg sør, Merete Haugen Jørgensen, Trondheim, 140.000
 • Festningsgata 3, dører og vinduer, Dario Eiendom AS, Trondheim, 66.000
 • Singsakervilla, Petter Aadahl, Trondheim, 31.000
 • Vinduer Neufeldts gt 12, Øyvind Hansen, Trondheim, 35.000
 • Jugendvilla, Eirik Jarls gate 9 - vinduer, Martin Rugelsjøen Lie, Trondheim, 173.000
 • Øysteinsgt 4, Hoori Hatefi, Trondheim, 75.000