Da kirketjeneren kom på jobb, hang det en hyggelig hilsen på kirkedøra

Muslimer i Levanger viste omtanke etter terroren på Sri Lanka.
Nyheter

Kirketjener Gudrun Barland Moe i Levanger ble møtt av en bukett med røde roser som var hengt på døra i Levanger kirke onsdag morgen.