Kun 1 av 15 fylkespolitikere har stilt i hvert møte i fylkesutvalget

Administrasjonen mener det er «kinkig» å svare på hva som er gyldig grunn til fravær i fylkespolitikken.

Møter opp: Fylkestoppene melder sjeldnere forfall til møter i fylkestinget, som her på Steinkjer, enn de langt hyppigere møtene i fylkesutvalget. Sju av fylkestoppene har stilt opp ved alle fylkestingets møtedager, mens kun én politiker har fullt oppmøte i fylkesutvalg. 

Nyheter

15 fylkespolitikere skal møte i fylkesutvalg hver fjortende dag. Kun én av 15 har stilt i hvert møte siden januar i fjor.