Dette har vært hverdagen på skuespillerutdanningen i Verdal

Ventilasjonsanlegg og fyrkjel ute av drift, dårlig renhold og vedlikehold, skjeggkre. Verneombud Katrine Bruvold er ikke i tvil om at det er riktig å flytte skuespillerutdanningen ved Nord universitet fra Verdal til Levanger.

– Studentene blir ikke ivaretatt: Katrine Bruvold, verneombud ved skuespillerutdanningen på Nord universitet, har rapportert inn en rekke HMS-avvik tilknyttet skolens lokaler i Tindved kulturhage i Verdal det siste året. Blant annet har ventilasjonsanlegget vært nede i tre måneder det siste studieåret. 

Nyheter

VERDAL: I Nord-rektorens rapport om fremtidig studiestedsstruktur som ble offentliggjort onsdag, er blant annet tilstanden til universitetets nåværende lokaler gjort rede for. Om lokalene i Verdal, nærmere bestemt Tindved, står følgende: «Tilstand: Mindre bra. Arealet er krevende. Og vi har en betydelig øking i antallet HMS saker her».