Flere vil bli lærer på Nord, færre på landsbasis

Færre søker seg til lærerutdanninger og sykepleien, viser årets søknadstall til høyere utdanning. På Nord universitet synker søkertallene totalt, men lærerutdanningene øker.

Lærere: På landsbasis er det ifølge årets søkertall færre som vil bli lærere, men på Nord er det en liten økning.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

Tall fra Samordna opptak viser at 5344 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg. Dette er en nedgang på 3,8 prosent fra 5555 førstevalgssøkere i 2018.

Med det er nedgangen på Nord litt større enn på landsbasis, hvor nedgangen er på 2,3 prosent.

– Nedgangen for Nord universitet følger en landstrend, sier Levi Gårseth-Nesbakk, konstituert prorektor for utdanning, i en pressemelding.

Lærerøkning på Nord

Nord går mot landstrenden på lærerutdanningen med det prorektoren beskriver som en gledelig økning på 24 søkere.

I 2019 er det 349 søkere til grunnskolelærer 1.-7. trinn og grunnskolelærer 5.-10. trinn, mens tilsvarende tall i 2018 var 325.

På landsbasis er det nesten 300 færre enn i fjor som vil bli lærer i grunnskolen eller ta lektorutdanning, og på sykepleierstudiet er nedgangen i søkere på 18 prosent.

133 færre har grunnskolelærer (1.-10. trinn) som førstevalg i år sammenlignet med i fjor, mens det er 153 færre søkere som har lektorutdanningen på førsteplass i år.

Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen reagerer sterkt på nedgangen i søkertallene.

– Nå ser vi resultatet av høyreregjeringens politikk, sier Henriksen. Han mener tiden er inne for politiske grep for å hindre ytterligere mangel på lærere og sykepleiere.

Også SV er bekymret og krever at regjeringen vurderer opptakskravene på nytt.

Lærermangel

– Det kommer dessverre på toppen av en allerede alvorlig lærermangel i norsk skole som har fått utvikle seg under denne regjeringen, sier utdanningspolitisk talsperson Mona Fagerås i partiet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er fornøyd med søkertallene til lærerutdanningen.

– De overordnede tallene ligger fortsatt på et høyt nivå. I fjor var det en økning på 15 prosent, sier hun.

Hun skulle imidlertid ønske at flere søkte seg til lærerutdanningen, særlig til grunnskolen på trinn 1.–7.

– Håpløs symbolpolitikk

Fagerås mener karakterkravene regjeringen har innført for lærerutdanningen har skylden for nedgangen.

– Regjeringens håpløse symbolpolitikk stenger motiverte elever med høye snittkarakterer ute fra lærerutdanningen, sier Fagerås.

Det er nå krav om karakteren 4 i matte og et snitt på 3,5 for å komme inn på lærerstudiet. Karakterkravene er viktige for å løfte statusen til læreryrket, mener Nybø.

– Det handler ikke bare om antall søkere, men at studentene skal ha bedre forutsetninger for å gjennomføre, sier hun.


 

For mange ukvalifiserte

14.122 har i år satt en av lærerutdanningene som førstevalg i sin søknad til høyere utdanning. Det er 135 flere enn i fjor, men økningen er det barnehagelærerutdanningen som står for med nær 300 flere søkere.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet uttrykker bekymring over nedgangen i søkere til lektor- og grunnskolelærerutdanningen.

– Det er ikke bra når vi vet at behovet for flere lærere er stort. Det er et problem i dag at altfor mange elever får undervisningen av personer som ikke har lærerutdanning og dermed ikke er kvalifisert til å undervise, sier Handal.

Nedgang i sykepleierstudiet

Etter åtte år med oppgang er det i 2019 færre som søker seg til sykepleierstudiet. Nedgangen er på over 18 prosent.

Nytt av året er at det innført karakterkrav også for sykepleierstudiet. Nybø mener dette er årsaken til nedgangen. Hun spår at det likevel starter flere studenter på sykepleierstudiet i år enn i fjor.

– Det er 2,6 søkere per plass. Det er også en økning i antall planlagte studieplasser sammenlignet med i fjor, sier hun.

Sykepleierforbundet har vært pådriver for at regjeringen skulle innføre disse kravene og forbundsleder Eli Gunhild By sier nedgangen var ventet.

Men hun understreker at det er viktig at søkertallene tar seg opp igjen.

– 18 prosent er et høyt tall. Det er stor sykepleiermangel og et enormt behov for sykepleiere i årene framover.