Staup kan reåpne stengte plasser i år

Levanger kommune vurderer å reåpne noen av de tolv midlertidig stengte heldøgnsplassene ved Staup helsehus.

Mulig reåpning: Siden 21. desember 2018 er antallet døgnplasser ved Staup helsehus redusert med tolv plasser, i perioder 16 plasser. Det arbeides nå med å få åpnet noen av de tolv midlertidig stengte heldøgnsplassene, forkarte ordfører Robert Svarva for kommunestyret onsdag.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

LEVANGER: Tolv heldøgnsplasser ved Staup helsehus i Staupslia på Levangernesset har vært midlertidig stengt siden før jul 2018. Kommunen jobber nå med å se på muligheten for å reåpne noen av disse plassene i løpet av 2019.