Vil ha lik tilfredshet i distriktene som i Trondheim

Det kan ikke være ulike mål for hvor fornøyde folk skal være med kollektivtilbudet på bygda og i byen, mener fylkespolitikere.

Godt omdømme: Per Olav Hopsø (Ap) mener AtB må ha godt omdømme i hele Trøndelag. 

Nyheter

I dagens avtale mellom fylkeskommunen og AtB har de satt ulike «resultatmål for brukernes tilfredshet» med tjenestene AtB leverer. Høyre og Ap fikk torsdag flertall for å ha like mål i hele fylket. I dag er målet at 65 prosent av innbyggerne i Trondheim skal være fornøyde, og 55 prosent i resten av fylket.