Ber om krisemøte med styret i Nord Universitet om InnoCamp Steinkjer

Byggherren Steinkjerbygg: - Manglende realitetsorientering der de vender hele næringslivet i Steinkjerregionen ryggen.

Adm.dir Bjørn Kalmar Aasland i Steinkjerbygg ønsker et hastemøte med Nord-styret om InnoCamp Steinkjer.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Administererende direktør Bjørn Kalmar Aasland i Steinkjerbygg reagerer sterkt på de pågående prosessene med studielokaliseringer ved Nord Universitet.  Mandag sendte han brev med ønske om et krisemøte med Nord-styret.

DH Eiendom AS  står via Steinkjerbygg KF står bak byggingen av InnoCamp Steinkjer- som er ferdig i sommer. 


– Svekker innovasjonsmiljøet

NORD universitets forslag om å flytte sosiologi, geografi og multimedia fra Steinkjer til Levanger vil være en svekkelse av innovasjonsmiljøet i Steinkjer, i følge Svein Roar Lindseth.


- Vi investerer nærmere en halv milliard blant annet på oppdrag fra Nord, og det kan nå se ut som det er en manglende realitetsorientering der de vender hele næringslivet i Steinkjerregionen ryggen, sier Aasland.


Studenter, lærere og politikere fortviler:

Bygger spesialrom til fem millioner – nå er studiet foreslått flyttet

Om fire måneder står skreddersydde lokaler til nærmere fem millioner kroner ferdig for multimediestudentene på InnoCamp. Nå foreslås det at studiet skal flyttes til Levanger fra 2020.

 

Tviler på bakgrunnskunnskapen

I brevet stiller Aasland spørsmål ved om ledelsen og styret aner konsekvensene ved å beslutte innstillingen.

 - Vi er usikker på om ledelsen og styret i Nord Universitet er kjent med forpliktelsene alle har påtatt seg. Vi er usikker på om ledelsen og styret er kjent med hvilke muligheter som nå skapes på InnoCamp. Vi er usikker på om dagens ledelse og styre er kjent med hvor sentral Universitetet har vært i utviklingen av InnoCamp, skriver Aasland.


Trenger en modig arving med ørneblikk

Svein Roar Lindseth er på oppløpet som kultur- og konseptleder ved InnoCamp i Steinkjer. Nå letes det etter en energisk arvtaker som evner å få overblikk og som tør å stikke fram nesa.

 

Mangler i høringsutkast

Han legger vekt på  InnoCamp Steinkjer er et direkte resultat av et forpliktende samarbeid i Nord Trøndelag som startet med styrevedtak i Høgskolen i Nord-Trøndelag ( HiNT) i 2013, fulgt opp gjennom et prosjekt med forskning, innovasjon og et stort antall næringsrettede arbeidsplasser i regionen. 

Da HINT inngikk avtale om sammenslåing med Nord Universitet høsten 2015 var videreføring av innovasjonscampus Steinkjer en forutsetning og en del av fusjonsavtalen, begrunner han.

- Nord Universitet signerte sin reviderte leieavtale mai 2017, som var grunnlag for detaljplanlegging innenfor et fastsatt romprogram med definerte og tilpassede lokaler for alle nåværende studietilbud og administrasjonen.  Dette arealet utgjør omlag 70 % av det totale arealet. InnoCamp har vært i kontinuerlig utvikling og realisering fram til det nå står klart til åpning ved studiestart.  At dette ikke er omtalt i det framlagte høringsutkast er ikke mindre enn oppsiktsvekkende, sier Aasland i brevet.

- Unik integrasjon

Ifølge Aasland investeres det nærmere en halv milliard kroner etter initiativ fra Nord Universitet.

- Nord universitet har i hele planleggingsperioden hatt en sentral rolle i utviklingen av InnoCamp. Lokalene er skreddersydde etter bestilling fra Nord Universitet. Til høsten samles nærmere 400 ansatte fra ulike næringer inklusive universitetet og hundrevis av studenter i et av Norges mest spennende innovasjons- og studentmiljøer. Den tette integrasjonen mellom utdanning, forskning, innovasjon og næring gjør InnoCamp unik i Norge, sier han - og fortsetter: 

- Alle leietakere har forpliktet seg til langsiktige leieavtaler og gjort en betydelig arbeidsinnsats og investering. Det er en lang rekke sentrale aktører deriblant Landbruksdirektoratet, Nibio, Innovasjon Norge, TFoU, Distriktssenteret, T-lab, Steinkjer Næringsform, Steinkjer Næringsselskap samt ca 30 innovasjonsrettede bedrifter inklusive næringsklyngen Drivhuset som har påtatt seg store forpliktelser. Steinkjerbygg KF gjennomfører en enorm investering på oppdrag fra vårt eget nær Universitet!, sier Bjørn Kalmar Aasland i brevet.