Sju kommuner søker om fellingstillatelse på bjørnen i Beitstad.

Vil forebygge rovdyrskader

I håp om å forebygge rovdyrskader på Fosen, søker sju kommuner om at bjørnen som ble fanget opp et viltkamera i Beitstad for snart ei uke siden, felles før beitesesongen.

Har søkt om uttak: Sju kommuner på Fosen har søkt Miljødirektoratet om uttak av denne bjørnen som ble fanget opp av et viltkamera i Beitstad for snart ei uke siden. Målet for kommunene er å forebygge potensielle rovdyrskader i Fosenkommunene i beitesesongen.  Foto: viltkamera

BLIR IKKE MED: Ifølge teknisk sjef i Steinkjer/Verran, Gunvor Aursjø, stiller ikke Steinkjer seg bak søknaden om uttak av en bjørn.  Foto: Vigdis Devik

Nyheter

INDRE FOSEN: Søknaden om fellingstillatelse ble sendt til Miljødirektoratet tirsdag. Det bekrefter næringssjef Tore Solli i Indre Fosen kommune, som på vegne av kommunene Indre Fosen, Verran, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn/Ørlandet har søkt om uttak av bjørnen.

– Bakgrunnen for søknaden er erfaringene fra fjorårets beitesesong. Da kom det en bjørn vandrende inn i beiteområdene på Fosen over Namdalseid. Også da ble bjørnen fanget opp av et viltkamera, uten at direktoratet ville felle den, sier Solli, og legger til at det er overveiende sannsynlig at det var nettopp denne bjørnen som gjorde stor skade i flere sauebesetninger på Fosen i fjor.

– Vi er opptatte av at det tas avgjørelser før skader skjer. Ofte er det lurt å gjøre tiltak før det brenner, det savner vi litt på dette området. Vi ønsker ikke noen reprise på fjorårets sommer, sier Solli.


Søkte med infrarødt kamera og drone etter bjørn

Bjørnen som ble observert på Sunnan ser ut til å ha forlatt området.

 

Handler om forutsigbarhet

Solli mener på vegne av kommunene at den aktuelle bjørnen utgjør en skadetrussel for sau og tamrein i Fosenkommunene.

– Skadepotensialet er betydelig og overhengende hvis den aktuelle bjørnen beveger seg til en av kommunene på Fosen. Beitstad er dørstokken til Fosen. Vi mener denne bjørnen må tas ut nå, mens det ennå er sjanse for å lykkes med et uttak, sier Solli.

I søknaden understrekes det at stortingsforliket fra 2011 slår fast at det ikke skal være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.

– Fosen er et slikt område og ligger så langt unna forvaltningsområdet for bjørn som det er mulig å komme i rovviltregion 6. Skal begrepet geografisk differensiering ha et reelt innhold, må det være en aktiv forvaltning i de beiteprioriterte områdene, sier Solli.


Håper bjørnen kommer tilbake

Det siste døgnet har ikke bjørnen vist seg ved elgkadaveret 50 meter bak huset til Wiggo Oksvold i Beitstad i Steinkjer. Han tror det skyldes at SNO var på stedet med hund lørdag ettermiddag.

 

Steinkjer er ikke med

Bjørnen ble observert i Beitstad i Steinkjer kommune. Men Steinkjer stiller seg ikke bak søknaden. Det ga teknisk sjef i Steinkjer/Verran, Gunvor Aursjø beskjed om tirsdag ettermiddag.

– Steinkjer har vurdert fakta i saken, og vi vet ikke noen ting ut over at en bjørn er fanget opp av et viltkamera i Beitstad. Dermed mener vi at kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til å sende en søknad om uttak, sier Aursjø.

Hun understreker at hun skjønner at kommunene på Fosen har behov for å komme i en dialog med Miljødirektoratet. hadde søknaden dreid seg om det, ville Steinkjer også ha stilt seg bak, ifølge Aursjø.

– For Indre Fosen er nok tålmodigheten brukt opp, og det er behov for dialog med direktoratet. Men vår holdning til å søke om uttak er den samme i dag, som da vi ble orientert om situasjonen, sier Aursjø.

– Er det observert bjørn i dette området tidligere?

– Det er jeg ikke kjent med. Når bjørnen kommer ut av hiet er den sulten, og tar den maten det er lettest å få tak i. I dette tilfellet er det et elgkadaver som ligger i ro, sier Aursjø.

– Når vet dere mer om den aktuelle bjørnen?

– Det er funnet materiale etter bjørnen som er sendt inn til DNA-analyse. Når den er ferdig analysert vet vi mer. Det vil ta ei ukes tid, hvis de finner DNA i prøvene som er sendt inn, sier Aursjø.


En bjørn ble knipset på viltkamera 50 meter fra huset til Wiggo (55)

Wiggo Oksvold fra Beitstad innrømmer at han fikk kaffen i vrangstrupen da han fikk se bildene som hadde tikket inn på mobilen natt til lørdag. Senere lørdag kom bjørnen tilbake.

 

Spent sauebonde

Gården til sauebonde Johan Schei ligger rundt tre kilometer fra stedet der bjørnen ble fotografert av et viltkamera. Han er spent på beitesesongen.

– Jeg har sluppet rundt 50 sauer og lam ut på beite. Vi har ikke hatt rovdyrtap her på heimebeite tidligere, men i år er jeg spent og lytter litt ekstra etter bjellene om nettene, sier Schei.

Også Schei understreker at de driver i et beiteprioritert område, der husdyr skal prioriteres fremfor rovdyr.

– I fjor nektet direktoratet å ta ut en bjørn på Namdalseid, det var en feil vurdering, sier Schei.

PS: Tirsdag kveld ble en bjørn observert da den krysset vegen ved Hundlo ved Fossemvatnet i Steinkjer.


Så bjørn krysse vegen like foran bilen

- En veldig spesiell opplevelse, sier Jens Espen Thorsø fra Steinkjer.